About

Hola,

em dic Dan Briggs, vaig ser el primer cap del grup “Misión Imposible”. Durant 28 episodis vaig dirigir l’equip amb un 100% d’èxits. Espero que el blog “Totes les sèries de TV” sigui també un èxit.

 

Temporada 1901-1902
R Madrid-FC Barcelona 1-3 Amistós (!) 13-05-1902 Madrid 001 G: 001
Temporada 1905-1906
FC Barcelona-R Madrid 5-2 Amistós 13-05-1906 Barcelona 002 G: 002
Temporada 1913-1914
FC Barcelona-R Madrid 7-0 Amistós 01-11-1913 Barcelona 003 G: 003
FC Barcelona-R Madrid 1-0 Amistós 02-11-1913 Barcelona 004 G: 004
R Madrid-FC Barcelona 2-2 Amistós 06-01-1914 Madrid 005 E: 001
R Madrid-FC Barcelona 0-2 Amistós 14-01-1914 Madrid 006 G: 005
Temporada 1915-1916
FC Barcelona-R Madrid 3-0 Amistós 05-03-1916 Barcelona 007 G: 006
FC Barcelona-R Madrid 0-0 Amistós 07-03-1916 Barcelona 008 E: 002
FC Barcelona-R Madrid 2-1 Copa: semifinal anada 26-03-1916 Barcelona 009 G: 007
R Madrid-FC Barcelona 4-1 Copa: semifinal tornada 02-04-1916 Madrid 010 P: 001
R Madrid-FC Barcelona 6-6 Copa: desempat 13-04-1916 Madrid 011 E: 003
R Madrid-FC Barcelona 4-2 Copa: desempat 15-04-1916 Madrid 012 P: 002
Temporada 1916-1917
R Madrid-FC Barcelona 3-1 Amistós (Copa Foronda) 21-04-1917 Madrid 013 P: 003
R Madrid-FC Barcelona 0-0 Amistós (Copa Foronda) 23-04-1917 Madrid 014 E: 004
Temporada 1917-1918
FC Barcelona-R Madrid 3-1 Amistós 01-11-1917 Barcelona 015 G: 008
FC Barcelona-R Madrid 4-1 Amistós 04-11-1917 Barcelona 016 G: 009
R Madrid-FC Barcelona 1-2 Amistós 20-05-1918 Madrid 017 G: 010
Temporada 1919-1920
FC Barcelona-R Madrid 2-2 Amistós 15-02-1920 Barcelona 018 E: 005
FC Barcelona-R Madrid 7-1 Amistós 18-02-1920 Barcelona 019 G: 011
Temporada 1920-1921
FC Barcelona-R Madrid 3-0 Amistós 11-01-1921 Barcelona 020 G: 012
Temporada 1921-1922
R Madrid-FC Barcelona 2-2 Amistós 15-03-1922 Madrid 021 E: 006
Temporada 1925-1926
R Madrid-FC Barcelona 1-5 Copa: quarts anada 18-04-1926 Madrid 022 G: 013
FC Barcelona-R Madrid 3-0 Copa: quarts tornada 25-04-1926 Barcelona 023 G: 014
Temporada 1926-1927
FC Barcelona-R Madrid 0-0 Amistós 02-02-1927 Barcelona 024 E: 007
R Madrid-FC Barcelona 1-5 Amistós 19-03-1927 Madrid 025 G: 015
R Madrid-FC Barcelona 1-4 Amistós 20-03-1927 Madrid 026 G: 016
Temporada 1927-1928
FC Barcelona-R Madrid 2-2 LLiga mínima o minimalista 27-05-1928 Barcelona 027 E: 008
R Madrid-FC Barcelona 1-1 Lliga mínima o minimalista 03-06-1928 Madrid 028 E: 009
Temporada 1928-1929
FC Barcelona-R Madrid 1-2 LLiga J. 02 17-02-1929 Barcelona 029 P: 004
R Madrid-FC Barcelona 0-1 Lliga J. 11 09-05-1929 Madrid 030 G: 017
Temporada 1929-1930
FC Barcelona-R Madrid 1-4 LLiga J. 09 26-01-1930 Barcelona 031 P: 005
R Madrid-FC Barcelona 5-1 Lliga J. 18 30-03-1930 Madrid 032 P: 006
Temporada 1930-1931
R Madrid-FC Barcelona 0-0 Lliga J. 09 01-02-1931 Madrid 033 E: 010
FC Barcelona-R Madrid 3-1 LLiga J. 18 05-04-1931 Barcelona 034 G: 018
Temporada 1931-1932
R Madrid-FC Barcelona 2-0 Lliga J. 09 31-01-1932 Madrid 035 P: 007
FC Barcelona-R Madrid 2-2 LLiga J. 18 03-04-1932 Barcelona 036 E: 011
FC Barcelona-R Madrid 2-2 Amistós 03-07-1932 Barcelona 037 E: 012
Temporada 1932-1933
FC Barcelona-R Madrid 1-1 LLiga J. 06 01-01-1933 Barcelona 038 E: 013
R Madrid-FC Barcelona 2-1 Lliga J. 15 05-03-1933 Madrid 039 P: 008
Temporada 1933-1934
FC Barcelona-R Madrid 1-2 LLiga J. 04 26-11-1933 Barcelona 040 P: 009
R Madrid-FC Barcelona 4-0 Lliga J. 13 28-01-1934 Madrid 041 P: 010
Temporada 1934-1935
R Madrid-FC Barcelona 5-1 Amistós 25-11-1934 Madrid 042 P: 011
R Madrid-FC Barcelona 8-2 Lliga J. 10 03-02-1935 Madrid 043 P: 012
FC Barcelona-R Madrid 5-0 LLiga J. 21 21-04-1935 Barcelona 044 G: 019
Temporada 1935-1936
FC Barcelona-R Madrid 0-3 LLiga J. 07 22-12-1935 Barcelona 045 P: 013
R Madrid-FC Barcelona 3-0 Lliga J. 18 22-03-1936 Madrid 046 P: 014
R Madrid-FC Barcelona 2-1 Copa: final 21-06-1936 València 047 P: 015
Temporada 1939-1940
R Madrid-FC Barcelona 2-1 LLiga J. 09 28-01-1940 Madrid 048 P: 016
FC Barcelona-R Madrid 0-0 LLiga J. 20 14-04-1940 Barcelona 049 E: 014
Temporada 1940-1941
FC Barcelona-R Madrid 5-4 Amistós 15-09-1940 Barcelona 050 G: 020
FC Barcelona-R Madrid 3-0 LLiga J. 10 01-12-1940 Barcelona 051 G: 021
R Madrid-FC Barcelona 1-2 LLiga J. 21 23-02-1941 Madrid 052 G: 022
R Madrid-FC Barcelona 2-3 Amistós 08-06-1941 Madrid 053 G: 023
Temporada 1941-1942
R Madrid-FC Barcelona 4-3 LLiga J. 04 19-10-1941 Madrid 054 P: 017
FC Barcelona-R Madrid 0-2 LLiga J. 17 25-01-1942 Barcelona 055 P: 018
Temporada 1942-1943
R Madrid-FC Barcelona 3-0 LLiga J. 01 27-09-1942 Madrid 056 P: 019
FC Barcelona-R Madrid 5-5 LLiga J. 14 10-01-1943 Barcelona 057 E: 015
FC Barcelona-R Madrid 3-0 Copa: semifinal anada 06-06-1943 Barcelona 058 G: 024
R Madrid-FC Barcelona 11-1 Copa: semifinal tornada 13-06-1943 Madrid 059 P: 020
Temporada 1943-1944
R Madrid-FC Barcelona 1-1 Amistós: homenatge J. Monjardin 31-10-1943 Madrid 060 E: 016
FC Barcelona-R Madrid 4-0 Amistós: homenatge A. Franco 26-12-1943 Barcelona 061 G: 025
R Madrid-FC Barcelona 0-1 LLiga J. 13 02-01-1944 Madrid 062 G: 026
FC Barcelona-R Madrid 1-2 LLiga J. 16 09-04-1944 Barcelona 063 P: 021
Temporada 1944-1945
R Madrid-FC Barcelona 1-0 LLiga J. 08 12-11-1944 Madrid 064 P: 022
FC Barcelona-R Madrid 5-0 LLiga J. 21 25-03-1945 Barcelona 065 G: 027
Temporada 1945-1946
R Madrid-FC Barcelona 2-1 LLiga J. 09 25-11-1945 Madrid 066 P: 023
FC Barcelona-R Madrid 1-0 LLiga J. 22 03-03-1946 Barcelona 067 G: 028
Temporada 1946-1947
R Madrid-FC Barcelona 2-1 LLiga J. 11 01-12-1946 Madrid 068 P: 024
FC Barcelona-R Madrid 3-2 LLiga J. 24 30-03-1947 Barcelona 069 G: 029
Temporada 1947-1948
R Madrid-FC Barcelona 1-1 LLiga J. 04 12-10-1947 Madrid 070 E: 017
FC Barcelona-R Madrid 4-2 LLiga J. 17 25-01-1948 Barcelona 071 G: 030
FC Barcelona-R Madrid 1-0 Torneig històrics 23-05-1948 Barcelona 072 G: 031
R Madrid-FC Barcelona 0-1 Torneig històrics 30-05-1948 Madrid 073 G: 032
Temporada 1948-1949
R Madrid-FC Barcelona 1-2 LLiga J. 02 19-09-1948 Madrid 074 G: 033
FC Barcelona-R Madrid 3-1 LLiga J. 15 09-01-1949 Barcelona 075 G: 034
Temporada 1949-1950
R Madrid-FC Barcelona 6-1 LLiga J. 03 18-09-1949 Madrid 076 P: 025
FC Barcelona-R Madrid 2-3 LLiga J. 16 15-01-1950 Barcelona 077 P: 026
Temporada 1950-1951
FC Barcelona-R Madrid 7-2 LLiga J. 03 24-09-1950 Barcelona 078 G: 035
R Madrid-FC Barcelona 4-1 LLiga J. 18 14-01-1951 Madrid 079 P: 027
Temporada 1951-1952
R Madrid-FC Barcelona 5-1 LLiga J. 10 11-11-1951 Madrid 080 P: 028
FC Barcelona-R Madrid 4-2 LLiga J. 25 02-03-1952 Barcelona 081 G: 036
Temporada 1952-1953
R Madrid-FC Barcelona 2-1 LLiga J. 11 23-11-1952 Madrid 082 P: 029
FC Barcelona-R Madrid 1-0 LLiga J. 26 05-04-1953 Barcelona 083 G: 037
Temporada 1953-1954
R Madrid-FC Barcelona 5-0 LLiga J. 07 25-10-1953 Madrid 084 P: 030
FC Barcelona-R Madrid 5-1 LLiga J. 22 21-02-1954 Barcelona 085 G: 038
R Madrid-FC Barcelona 1-0 Copa: semifinals anada 06-06-1954 Madrid 086 P: 031
FC Barcelona-R Madrid 3-1 Copa: semifinals tornada 13-06-1954 Barcelona 087 G: 039
Temporada 1954-1955
R Madrid-FC Barcelona 3-0 LLiga J. 11 21-11-1954 Madrid 088 P: 032
FC Barcelona-R Madrid 2-2 LLiga J. 26 06-03-1955 Barcelona 089 E: 018
Temporada 1955-1956
R Madrid-FC Barcelona 2-1 LLiga J. 10 13-11-1955 Madrid 090 P: 033
FC Barcelona-R Madrid 2-0 LLiga J. 25 18-03-1956 Barcelona 091 G: 040
Temporada 1956-1957
FC Barcelona-R Madrid 1-0 LLiga J. 10 11-11-1956 Barcelona 092 G: 041
R Madrid-FC Barcelona 1-0 LLiga J. 25 03-03-1957 Madrid 093 P: 034
R Madrid-FC Barcelona 2-2 Copa: quarts anada 12-05-1957 Madrid 094 E: 019
FC Barcelona-R Madrid 6-1 Copa: quarts tornada 19-05-1957 Barcelona 095 G: 042
Temporada 1957-1958
R Madrid-FC Barcelona 3-0 LLiga J. 05 13-10-1957 Madrid 096 P: 035
FC Barcelona-R Madrid 0-2 LLiga J. 20 02-02-1958 Barcelona 097 P: 036
Temporada 1958-1959
FC Barcelona-R Madrid 4-0 LLiga J. 07 26-10-1958 Barcelona 098 G: 043
R Madrid-FC Barcelona 1-0 LLiga J. 22 15-02-1959 Madrid 099 P: 037
R Madrid-FC Barcelona 2-4 Copa: semifinals anada 07-06-1959 Madrid 100 G: 044
FC Barcelona-R Madrid 3-1 Copa: semifinals tornada 14-06-1959 Barcelona 101 G: 045
Temporada 1959-1960
R Madrid-FC Barcelona 4-3 Amistós: Trofeu Carranza 30-08-1959 Cadis 102 P: 038
R Madrid-FC Barcelona 2-0 Lliga J. 11 29-11-1959 Madrid 103 P: 039
FC Barcelona-R Madrid 3-1 LLiga J. 26 20-03-1960 Barcelona 104 G: 046
R Madrid-FC Barcelona 3-1 Copa Europa: semifinals anada 21-04-1960 Madrid 105 P: 040
FC Barcelona-R Madrid 1-3 Copa Europa: semifinals tornada 27-04-1960 Barcelona 106 P: 041
Temporada 1960-1961
R Madrid-FC Barcelona 2-2 Copa Europa: vuitens anada 09-11-1960 Madrid 107 E: 020
FC Barcelona-R Madrid 2-1 Copa Europa: vuitens tornada 23-11-1960 Barcelona 108 G: 047
FC Barcelona-R Madrid 3-5 LLiga J. 12 04-12-1960 Barcelona 109 P: 042
R Madrid-FC Barcelona 3-2 Lliga J. 27 26-03-1961 Madrid 110 P: 043
Temporada 1961-1962
R Madrid-FC Barcelona 2-0 Lliga J. 05 30-09-1961 Madrid 111 P: 044
FC Barcelona-R Madrid 3-1 Lliga J. 20 21-01-1962 Barcelona 112 G: 048
R Madrid-FC Barcelona 0-1 Copa: quarts anada 15-04-1962 Madrid 113 G: 049
FC Barcelona-R Madrid 1-3 Copa: quarts tornada 22-04-1962 Barcelona 114 P: 045
Temporada 1962-1963
R Madrid-FC Barcelona 2-0 Lliga J. 03 30-09-1962 Madrid 115 P: 046
FC Barcelona-R Madrid 1-5 Lliga J. 18 27-01-1963 Barcelona 116 P: 047
Temporada 1963-1964
R Madrid-FC Barcelona 4-0 Lliga J. 12 15-12-1963 Madrid 117 P: 048
FC Barcelona-R Madrid 1-2 Lliga J. 27 30-03-1964 Barcelona 118 P: 049
Temporada 1964-1965
R Madrid-FC Barcelona 4-1 Lliga J. 09 08-11-1964 Madrid 119 P: 050
FC Barcelona-R Madrid 1-2 Lliga J. 24 28-02-1965 Barcelona 120 P: 051
Temporada 1965-1966
R Madrid-FC Barcelona 1-3 Lliga J. 14 19-12-1965 Madrid 121 G: 050
FC Barcelona-R Madrid 2-1 Lliga J. 29 27-03-1966 Barcelona 122 G: 051
Temporada 1966-1967
R Madrid-FC Barcelona 1-0 Lliga J. 10 20-11-1966 Madrid 123 P: 052
FC Barcelona-R Madrid 2-1 Lliga J. 25 19-03-1967 Barcelona 124 G: 052
Temporada 1967-1968
R Madrid-FC Barcelona 1-1 Lliga J. 12 10-12-1967 Madrid 125 E: 021
FC Barcelona-R Madrid 1-1 Lliga J. 27 09-04-1968 Barcelona 126 E: 022
R Madrid-FC Barcelona 0-1 Copa: final

11-07-1968 Madrid 127 G: 053
Temporada 1968-1969
FC Barcelona-R Madrid 2-1 Amistós: Trofeu Carranza 30-08-1968 Cadis 128 G: 054
R Madrid-FC Barcelona 2-1 Lliga J. 09

16-11-1968 Madrid 129 P: 053
FC Barcelona-R Madrid 1-1 Lliga J. 24 09-03-1969 Barcelona 130 E: 023
Temporada 1969-1970
R Madrid-FC Barcelona 3-3 Lliga J. 01

14-09-1969 Madrid 131 E: 024
FC Barcelona-R Madrid 1-0 Lliga J. 16 28-12-1969 Barcelona 132 G: 055
R Madrid-FC Barcelona 2-0 Copa: quarts anada

30-05-1970 Madrid 133 P: 054
FC Barcelona-R Madrid 1-1 Copa: quarts tornada 06-06-1970 Barcelona 134 E: 025
Temporada 1970-1971
R Madrid-FC Barcelona 0-1 Lliga J. 07

25-10-1970 Madrid 135 G: 056
FC Barcelona-R Madrid 0-1 Lliga J. 22 14-02-1971 Barcelona 136 P: 055
Temporada 1971-1972
R Madrid-FC Barcelona 1-1 Lliga J. 11

28-11-1971 Madrid 137 E: 026
FC Barcelona-R Madrid 1-0 Lliga J. 28 03-04-1972 Barcelona 138 G: 057
Temporada 1972-1973
FC Barcelona-R Madrid 1-0 Lliga J. 05 01-10-1972 Barcelona 139 G: 058
R Madrid-FC Barcelona 0-0 Lliga J. 22

25-02-1973 Madrid 140 E: 027
Temporada 1973-1974
FC Barcelona-R Madrid 0-0 Lliga J. 06 07-10-1973 Barcelona 141 E: 028
R Madrid-FC Barcelona 0-5 Lliga J. 22

17-02-1974 Madrid 142 G: 059
R Madrid-FC Barcelona 4-0 Copa: final>

30-06-1974 Madrid 143 P: 056
Temporada 1974-1975
R Madrid-FC Barcelona 1-0 Lliga J. 15

05-01-1975 Madrid 144 P: 057
FC Barcelona-R Madrid 0-0 Lliga J. 32 11-05-1975 Barcelona 145 E: 029
Temporada 1975-1976
FC Barcelona-R Madrid 2-1 Lliga J. 15 28-12-1975 Barcelona 146 G: 060
R Madrid-FC Barcelona 0-2 Lliga J. 32

30-04-1976 Madrid 147 G: 061
Temporada 1976-1977
FC Barcelona-R Madrid 3-1 Lliga J. 03 19-09-1976 Barcelona 148 G: 062
R Madrid-FC Barcelona 1-1 Lliga J. 20

30-01-1977 Madrid 149 E: 030
Temporada 1977-1978
FC Barcelona-R Madrid 2-3 Lliga J. 12 04-12-1977 Barcelona 150 P: 058
R Madrid-FC Barcelona 4-0 Lliga J. 29

05-04-1978 Madrid 151 P: 059
Temporada 1978-1979
R Madrid-FC Barcelona 3-1 Lliga J. 04

23-09-1978 Madrid 152 P: 060
FC Barcelona-R Madrid 2-0 Lliga J. 21 17-02-1979 Barcelona 153 G: 063
Temporada 1979-1980
R Madrid-FC Barcelona 3-2 Lliga J. 03

23-09-1979 Madrid 154 P: 061
FC Barcelona-R Madrid 0-2 Lliga J. 20 10-02-1980 Barcelona 155 P: 062
Temporada 1980-1981
FC Barcelona-R Madrid 2-1 Lliga J. 13 30-11-1980 Barcelona 156 G: 064
R Madrid-FC Barcelona 3-0 Lliga J. 30

29-03-1981 Madrid 157 P: 063
Temporada 1981-1982
FC Barcelona-R Madrid 3-1 Lliga J. 16 20-12-1982 Barcelona 158 G: 065
R Madrid-FC Barcelona 3-1 Lliga J. 33

18-04-1982 Madrid 159 P: 064
R Madrid-FC Barcelona 1-0 Amistós>

30-05-1982 Caracas 160 P: 065
Temporada 1982-1983
R Madrid-FC Barcelona 0-2 Lliga J. 13

27-11-1982 Madrid 161 G: 066
FC Barcelona-R Madrid 2-1 Lliga J. 30 26-03-1983 Barcelona 162 G: 067
FC Barcelona-R Madrid 2-2 Copa: final 04-06-1983 Barcelona 163 G: 068
R Madrid-FC Barcelona 2-2 Copa lliga: final anada

26-06-1983 Madrid 164 E: 031
FC Barcelona-R Madrid 2-1 Copa lliga: final tornada 29-06-1983 Barcelona 165 G: 069
Temporada 1983-1984
FC Barcelona-R Madrid 1-2 Lliga J. 08 22-10-1983 Barcelona 166 P: 066
R Madrid-FC Barcelona 2-1 Lliga J. 25

25-02-1984 Madrid 167 P: 067
Temporada 1984-1985
R Madrid-FC Barcelona 0-3 Lliga J. 01

02-09-1984 Madrid 168 G: 070
FC Barcelona-R Madrid 3-2 Lliga J. 18 30-12-1984 Barcelona 169 G: 071
FC Barcelona-R Madrid 2-2 Copa: quarts anada 11-05-1985 Barcelona 170 E: 032
R Madrid-FC Barcelona 1-1 Copa: quarts tornada

18-05-1985 Madrid 171 E: 033
Temporada 1985-1986
FC Barcelona-R Madrid 2-0 Lliga J. 11 09-11-1985 Barcelona 172 G: 072
R Madrid-FC Barcelona 3-1 Lliga J. 28

08-03-1986 Madrid 173 P: 068
FC Barcelona-R Madrid 2-2 Copa lliga: segona ronda anada 11-05-1986 Barcelona 174 E: 034
R Madrid-FC Barcelona 0-4 Copa lliga: segona ronda tornada

18-05-1986 Madrid 175 G: 073
Temporada 1986-1987
R Madrid-FC Barcelona 1-1 Lliga J. 08

08-10-1986 Madrid 176 E: 035
FC Barcelona-R Madrid 3-2 Lliga J. 25 31-01-1987 Barcelona 177 G: 074
R Madrid-FC Barcelona 0-0 Lliga Play-Off J. 35

12-04-1987 Madrid 178 E: 036
FC Barcelona-R Madrid 2-1 Lliga Play-Off J. 40 23-05-1987 Barcelona 179 G: 075
Temporada 1987-1988
R Madrid-FC Barcelona 2-1 Lliga J. 16

02-01-1988 Madrid 180 P: 069
FC Barcelona-R Madrid 2-0 Lliga J. 35 30-04-1988 Barcelona 181 G: 076
Temporada 1988-1989
R Madrid-FC Barcelona 3-2 Supercopa Es: anada

21-09-1988 Madrid 182 P: 070
FC Barcelona-R Madrid 2-1 Supercopa Es: tornada 27 29-09-1988 Barcelona 183 G: 077
R Madrid-FC Barcelona 3-2 Lliga J. 08

22-10-1988 Madrid 184 P: 071
FC Barcelona-R Madrid 0-0 Lliga J. 27 01-04-1989 Barcelona 185 E: 037
Temporada 1989-1990
FC Barcelona-R Madrid 3-1 Lliga J. 06 07-10-1989 Barcelona 186 G: 078
R Madrid-FC Barcelona 3-2 Lliga J. 25

15-02-1990 Madrid 187 P: 072
FC Barcelona-R Madrid 2-0 Copa: final 05-04-1990 Barcelona 188 G: 079
Temporada 1990-1991
FC Barcelona-R Madrid 0-1 Supercopa Es: anada 05-12-1990 Barcelona 189 P: 073
R Madrid-FC Barcelona 4-1 Supercopa Es: tornada

12-12-1990 Madrid 190 P: 074
FC Barcelona-R Madrid 2-1 Lliga J. 19 19-01-1991 Barcelona 191 G: 080
R Madrid-FC Barcelona 1-0 Lliga J. 38

08-06-1991 Madrid 192 P: 075
R Madrid-FC Barcelona 3-1 Amistós: canal +

01-05-1991 Madrid 193 P: 076
Temporada 1991-1992
FC Barcelona-R Madrid 1-1 Amistós: canal + 11-09-1991 Barcelona 194 E: 038
R Madrid-FC Barcelona 1-1 Lliga J. 06

19-10-1991 Madrid 195 E: 039
FC Barcelona-R Madrid 1-1 Lliga J. 25 07-03-1992 Barcelona 196 E: 040
Temporada 1992-1993
FC Barcelona-R Madrid 2-1 Lliga J. 01 05-09-1993 Barcelona 197 G: 081
R Madrid-FC Barcelona 2-1 Lliga J. 20

30-01-1993 Madrid 198 P: 077
R Madrid-FC Barcelona 1-1 Copa: semifinal anada

09-06-1993 Madrid 199 E: 041
FC Barcelona-R Madrid 1-2 Copa: semifinal tornada 16-06-1993 Barcelona 200 P: 078
Temporada 1993-1994
R Madrid-FC Barcelona 3-1 Supercopa Es: anada

02-12-1993 Madrid 201 P: 079
FC Barcelona-R Madrid 1-1 Supercopa Es: tornada 16-12-1993 Barcelona 202 E: 042
FC Barcelona-R Madrid 5-0 Lliga J. 18 08-01-1994 Barcelona 203 G: 082
R Madrid-FC Barcelona 0-1 Lliga J. 37

07-05-1994 Madrid 204 G: 083
Temporada 1994-1995
R Madrid-FC Barcelona 5-0 Lliga J. 16

07-01-1995 Madrid 205 P: 080
FC Barcelona-R Madrid 1-0 Lliga J. 35 27-05-1995 Barcelona 206 G: 084
Temporada 1995-1996
R Madrid-FC Barcelona 1-1 Lliga J. 05

30-09-1995 Madrid 207 E: 043
FC Barcelona-R Madrid 3-0 Lliga J. 26 10-02-1996 Barcelona 208 G: 085
Temporada 1996-1997
R Madrid-FC Barcelona 2-0 Lliga J. 16

07-12-1996 Madrid 209 P: 081
FC Barcelona-R Madrid 3-2 Copa: vuitens anada 30-01-1997 Barcelona 210 G: 086
R Madrid-FC Barcelona 1-1 Copa: vuitens tornada

06-02-1997 Madrid 211 E: 044
FC Barcelona-R Madrid 1-0 Lliga J. 37 10-05-1997 Barcelona 212 G: 087
Temporada 1997-1998
FC Barcelona-R Madrid 2-1 Supercopa Es: anada 20-08-1997 Barcelona 213 G: 088
R Madrid-FC Barcelona 4-1 Supercopa Es: tornada

23-08-1997 Madrid 214 P: 082
R Madrid-FC Barcelona 2-3 Lliga J. 09

01-11-1997 Madrid 215 G: 089
FC Barcelona-R Madrid 3-0 Lliga J. 28 07-03-1998 Barcelona 216 G: 090
Anuncis